Zajišťujeme zpracování kompletní mzdové agendy podle pracovněprávních předpisů a práva sociálního zabezpečení. Zejména se jedná o výpočet výše mezd v závislosti na odpracované pracovní době a povinných odvodů na zdravotní a sociální pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

V této oblasti zajišťujeme též veškerou komunikaci se státními orgány, administrativně, právně i metodicky asistujeme v případě šetření orgánů sociálního zabezpečení.

Se svou nezávaznou poptávkou se na nás můžete obrátit na tel. čísle 513035334 nebo na docarova@epservis.cz. Kompletní přehled kontaktů zde.