Zpracováváme daňová přiznání k dani z příjmů, k dani z přidané hodnoty (vč. kontrolního hlášení DPH), k dani silniční a k daním z nemovitých věcí a nabytí nemovitých věcí.

S ohledem na aktuální právní vývoj v České republice poskytujeme konzultace k praktickému zavedení a daňových dopadům elektronické evidence tržeb (EET).

V této oblasti zajišťujeme též veškerou komunikaci se státními orgány, administrativně, právně i metodicky asistujeme v případě provádění daňových kontrol a daňových řízení před orgány finanční správy.

Se svou nezávaznou poptávkou se na nás můžete obrátit na tel. čísle 513035332 nebo na info@epservis.cz. Kompletní přehled kontaktů zde.