Zde naleznete některé z těch, kteří udělali dobrou zkušenost s našimi službami. A také ty, s nimiž jsme dobrou zkušenost udělali my.

Stránka je ve výstavbě

 

 

Partneři

Mgr. Jiří Platovský ml.

Absolvent Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Ve společnosti EP servis pracuje od r. 2003, postupně měl na starosti administrativní agendu, zajišťoval styk s dodavateli vybraných služeb (zejm. v oblasti telekomunikací) a v současné době se externě podílí na akvizici nových klientů, inovacích a rozšiřování portfolia služeb, zejména v oblasti zakládání obchodních společností a rozhodčí a mediační praxe.

 

Mgr. Pavel Vavříček, notář